Døgntakst: 
4.500,-

Døgntillæg for støtteperson 40 timer om ugen:
1.600,-

Særlige tiltag: Anbringelser i fjorden

Den Selvejende Institution Amarok’ kan i helt særlige tilfælde tilbyde anbringelser i fjorden. 

Det kan være unge med et massivt alkohol eller hashmisbrug, som har brug for afvænning.
Det kan også være unge, som er en del af et kriminelt netværk, som har brug for et miljøskift.
Der kan også søges om en anbringelse i fjorden, i forbindelse med ventetid, for Danmarks-anbringelser.

Under en fjordanbringelse sikrer vi at den unge har minimum 2 personale hos sig 24 timer i døgnet. Derudover tilbyder vi behandling i samarbejde med en misbrugsbehandler, der enten sejler ud til hytten 1 gang om ugen, eller den unge sejler til Nuuk til samtaler. Derudover har vi en psykiater til rådighed for både den unge, men også som supervision til personalet, som rådgiver dem i arbejdet med den unge.

Denne ydelse skal søges om ved anbringelsen, så vi har mulighed for at leje en hytte og arrangere sejlads med vores samarbejdspartner KF Charter.

Døgntillæg anbringelse i fjorden:
Ved 1 barn: 6.061,-