Niklas Scharnowski Dietz
Næstformand
Niklas er STU Koordinator i FGU Vestegnen.
Til daglig arbejder Niklas med unge med autisme, aspergers og AHDH, og kommer med vigtig sparring mht. aktivering og uddannelse af vores unge.
Karl Ottosen Faurschou
Bestyrelsesmedlem
Karl har tidligere arbejdet på døgninstitution, og hans viden kan vi drage god nytte af.
Ida Fleischer
Bestyrelsesmedlem
Ida er til daglig MPL Project manager, og har god erfaring bestyrelsesarbejde, hvor hun har haft forskellige bestyrelsesposter.